Home Page » compositori » Y » c221297.htm


Kosaku Yamada

Kôsçak Kosaku Yamada
(Tokyo 9/6/1886, Tokyo 29/12/1965)

LIBRETTI A STAMPA

Alladine et Palomides

(1913)

Ayame

(Parigi, Teatro Pigalle, 1931)

Hsiang Fei

(Tokyo, 5/1954)

Kurofune

(1939)

Ochitaru tennyo

(Tokyo, 3/12/1929)

Yoake

(Tokyo, 28/11/1940)