Home Page » compositori » S » c220462.htm


Ramon Pagayon Santos

(n. 25/2/1941)

LIBRETTI A STAMPA

Ang hardin ni ligaya

(1965)

Ang puting waling-waling

(1972)