Home Page » compositori » M » c219370.htm


Yutaka Makino

(n. 5/7/1930)

LIBRETTI A STAMPA

Ayaginu Choja

(Tokyo, 1968)

Ayame

(1960)

Funa Benkei

(Tokyo, 1962)

Hanjo

(Tokyo, 1963)

Kurozuka

(Tokyo, 1974)

Kusahira

(Tokyo, 1961)

Shishi-odori no hajimari

(Tokyo, 1967)