Home Page » compositori » I » c218703.htm


Mareo Ishiketa

(n. 26/11/1916)

LIBRETTI A STAMPA

Gyofukuki

(Tokyo, 1963)

Kakekomi

(Tokyo, 1968)

Sotoba Komachi

(Tokyo, 1960)