Home Page » compositori » I » c218701.htm


Kan Ishii

(n. 30/3/1921)

LIBRETTI A STAMPA

En no Gyoja

(Tokyo, 1964)

Kaguya-hime

(1963)

Kesa to Morito

(Tokyo, 24/11/1968)

Ningyo to akai rosoku

(1961)