Home Page » compositori » I » c218700.htm


Yoshiro Irino

(Vladivostok 13/11/1921, Tokyo 28/6/1980)

LIBRETTI A STAMPA

Aya no mukoiri

(Tokyo, 1962)

Aya no Tsuzumi

(Tokyo, 1975)

Kamisama ni shikarareta otoko

(Tokyo, 25/5/1954)