Home Page » compositori » D » c217773.htm


Ikuma Dan

(n. 7/4/1924)

LIBRETTI A STAMPA

Chanchiki

(1963)

Hikarigoke

(Osaka, 27/4/1972)

Kikimimi-zukin

(Tokyo, 18/3/1955)

Yang Kwei-fei

(Yo Kihi?)
(Tokyo, 11/12/1958)

Yûzuru

(Tokyo, 30/1/1952)

Yûzuru (rev)

(1956)