TESTO DEL LIED

"Tajemnica"
di Stanisław Barącz

Znów zapadł księżyc
W ciemny górski jar.
Nad potokiem spiewa jakiś głos:
Scrce drogie, twa najwyźsza rozkosz,
twój najwię kszy ból
to mój czar