Home Page » compositori » Z » c221307.htm


Johann David Zander

(1753, Stoccolma 21/2/1796)

LIBRETTI A STAMPA

Den tokroliga natten eller Lyckan står de djärfve bi

(Stoccolma, 28/10/1791)

Heergårds Högtiden

(Stoccolma, 4/8/1784)

Kopparslagaren

(Stoccolma, 8/12/1781)

Njugg spar och fan tar eller Åldrarnes dårskaper

(Stoccolma, 17/2/1784)

Qvinnorna och förtroendet

(Stoccolma, 11/6/1792)