Home Page » compositori » L » c219135.htm


Dionyssios Lavrangas

(Argostolion, Kefallinia 17/10/1862, Razata Kefallinia 18/7/1941)

LIBRETTI A STAMPAPAGINE : 1 | 2 |

Dido

(Athinai, 10/4/1909)

Dipli fotia

(Athinai, 10/1/1918)

Elda di Vorn

(Napoli, 1890)

Ena paramythi

(1930)

Fakanapas

(Athinai, 2/12/1950)

Frosso

(1938)

Galatea

(1887)

Iaspri tricha

(Athinai, 22/3/1917)

La vita è un sogno

(1890)

Mavri petalouda

(Athinai, 25/1/1929)

Mayissa

(Athinai, 8/10/1901)

O lytrotis

(Corfu, 24/2/1934)PAGINE : 1 | 2 |