Home Page » compositori » B » c217142.htm


Sadao Bekku

(n. 24/5/1922)

LIBRETTI A STAMPA

Aoi-no-ue

(1979)

Arima-no Miko

(Tokyo, 13/3/1967)

San-nin-no onna-no monogatasi

(Roma, 1964)