TESTO DEL LIED

"Lutad mot gärdet"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Lutad mot gärdet stod
gossen vid flickans arm,
Såg öfver (över) slagen äng:
"Sommarens tid har flytt,
Blommorna vissnat re'n;
skön är din kind likväl,
Rosor och liljor där
blomstra som förr ännu."
Våren kom åter, då
stod han allena där!
Flickan var borta, låg
vissnad i jordens famn;
Ängen var grön igen,
leende, blomsterrik.