TESTO DEL LIED

"Madonnans vaggvisa"
di Carl August Hagberg (1810-1864)

I änglar, som vandren bland palmer där ovan,
må löven ej prassla: min gosse vill sova.
I Betlehems palmer, som skakens av bråda
och brusande vindar, som tjuta och dåna.
O, stormen ej, vaggen blott sakta där ovan!
Må löven ej prassla: min gosse vill sova.
Det heliga barnet är trött av sin plåga
och trött av att ständigt på jorden få gråta.
En stund vill han vila från strömmande tårar,
må löven ej prassla: min gosse vill sova.
Han fryser, ty kyliga vindar nu råda.
Ej täcke har jag att ge honom som gåva.
O, helige änglar, som vandren där ovan,
må löven ej prassla: min gosse vill sova.