TESTO DEL LIED

"Dziewczę z buzią jak malina"
di Marjan Gawalewicz (1852-1910)

Dziewczę z buzią jak malina,
Twoje oczy gwiazdy dwie,
Ty dzieweczko, luba, mała,
Opętałaś myśli me!
Ach, długi wieczór dziś zimowy,
Radbym z tobą razem być,
Z tobą gwarzyć, z tobą marzyć.
W cichym kątku z tobą śnić!
Chciałbym złożyć na twem łonie,
Rozmarzoną moją skroń,
W pocałunkach oblać łzami
Chciałbym twoją drobną dłoń!