TESTO DEL LIED

"Guds Sön har gjort mig fri"
di Hans Adolf Brorson (1694-1764)

Guds Sön har gjort mig fri
fra Satans Tyranni,
fra Syndestand, fra Lovens Band,
fra Dödens Skræk og Helvedbrand.
Min Goel lagde sig
imellem Gud og mig,
sig under gav min Syndestraf,
til Marter, Död og Grav.
Det var den Kjærlighed til mig
som er så ubegribelig,
så god imod
en Ond fra Top til Rod;
der ingen Ting var til Behag,
undtagen den forbudne Smag,
med Mund og Hånd,
ja Sjæl og Ånd
i Fjendens Lænkebånd.

Nu er jeg Gud i Vold,
trods Slangen tusindfold!
Lad ham kun stå og se mig gå
med Friheds Purpurklædning på.
Hvad gjör det godt i Bryst
at fölge Jesu Röst,
på Sandheds Sti alt Ondt forbi,
til Himlens Sorgenfri!
Lad Verden sig ej bilde ind
endnu engang at fämig blind,
Nej, nej, den Vej
til Pölen går jeg ej.

Nej, jeg er kjöbt for dyre til
at pröve Syndens Lykkespil,
jeg blæser ad den Lokkemad
og ser til Himlen glad.
Nu er jeg Gud i Vold.
Mit Hjerte ler, mit Hjerte i mig ler,
når jeg min Grav beser,
ej Blomsterdal, ej Fyrstesal
så tryg en Seng mig vise skal.
Min Död er Færgemand
til Livets faste Land,
Gud Zebaot, hans eget Slot,
ja! det er evig godt.
Er Vinden her skjönt tidt imod,
at spræge lidt det kåde Blod,
al Kur er sur
for mennesklig Natur;
Den gjör dog let som Rå og Hind
det derudi forsögte Sind,
ja Korsets Hegn er just det Tegn
til Friheds rette Egn.
Guds Sön har gjort mig fri!