TESTO DEL LIED

"Za lesochkom"
di Volkslieder (Folksongs)

Kak za lesikom, za lesochkom,
Za kruten'kim berezhochkom
Dolinka byla shiroka,
Dolga, akh, shiroka, dolga. Da!
Vygonjal pastukh skotinku
Na shiroku na dolinku,
Gde Mashunja zhdjot,
Skoro l' mil pridjot.
Akh, skoro l', skoro l' mil
Ko mne pridjot?