TESTO DEL LIED

"Flickan knyter i Johannenatten"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Flickan knyter i Johannenatten
kring den gröna broddens späda stänglar
silkestrådar utav skilda färger,
men på morgonstunden går hon sedan
dit att leta ut sin framtids öden.
Nu, så hör, hur flickan där beter sig:
Har den svarta, sorgens stängel, vuxit,
talar hon och sörjer med de andra.
Har den röda, glädjens stängel,
vusit, talar hon och fröjdas med de andra.
Har den gröna, kärleksstängeln vuxit,
tiger hon och fröjdas i sitt hjärta.