TESTO DEL LIED

"Till en ros"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

O, du min källa sval,
o, du min ros så röd,
ros, som så snart slog ut!
Vem skall jag ge dig åt?
Månne åt moder min?
Har ju ej moder mer.
Månne åt syster då?
Fjärran hos maken hon.
Månne åt broder då?
Drog ju i härnad han.
Månn' åt min älskling då?
O, han är långt från mig
bakom tre skogars löv,
bakom tre strömmars våg.