TESTO DEL LIED

"När den sköna maj med sippor kommit"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

När den sköna maj med sippor kommit
kransa tärnor sina bruna lockar skyndande
till ringdans kring sin majstång.
Glad är den, som bär ett vackert smycke,
glad är den, hvars blomsterkrans är lyckad,
glad är den, som känner kinden rodna.
Frågar du, hvem gladast är af alla, frågar du?
Den, som ser sin fästman med i ringen.