TESTO DEL LIED

"Drömmen"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Tröttad lade jag mig ned på bädden,
Att i sömnen glömma sorg och saknad,
Men en dröm sig smög till hufvudgärden,
Hviskande uti mitt öra detta:
"Vakna, hon är här, den sköna flickan,
Blicka upp, att hennes kyss emotta!"
Och jag slår med glädje upp mitt öga.
Hvar är drömmen? Som en rök försvunnen.
Hvar är flickan? Bortom land och sjöar.
Hvar är kyssen? Ack, blott i min längtan.