TESTO DEL LIED

"Når jeg vil dø"
di John Olaf Paulsen (1851-1924)

Når løvet falder træt fra skogens kroner,
henover jorden stum og kold og grå,
når solen synker lavt og farver, toner
dør sagte hen, da vil jeg forgå.
For højt jeg elsker jordens skjønne rige,
at skilles fra det i en maigrøn dag!
For tungt det blev farvel i vår at sige
midt i violers duft og lærkers slag.
Nej, når naturene dør, så vil jeg falme
med den så stilt og fromt som skog og eng!
Oktoberstormen spille skal min salme
og visne blade rede mig min seng.