TESTO DEL LIED

"Fiskeren til sønnen"
di Kristofer Janson (1841-1917)

Når Stormen ryger op fra Nord,
Og Havet det går hvidt,
Så fir, min Gut, på Seilet da
Og hold på Roret dit;
Slip ikke Taget, om det går
På hårde Livet løs,
Bli'r Båden fuld så bind det fast,
Og barre ti og øs!
Og er du ei istand at se
For bare Skum og Sprøit,
Så ro, så Blodet springer, Gut,
Og syng en Salme høit.
Men brister et Bord, og Søen står
Ind på dig blå og kold,
Så bøi dig over Toften ned
Og giv dig Gud i Vold!