TESTO DEL LIED

"Knud Lavard"
di Carsten Hauch (1790-1872)

Herr Magnus han stirrer i vinternatten ud:
"Krist give, jeg må svale min hævn på Hertug Knud!"
Et lønbrev han skriver så tankefuld med sned:
"Du møde mig i Harrestad, der vil vi tales ved."
Herr Magnus han spænder sit glavind ved lænd:
"Ham hilse Danmarks piger, mig følge Danmarks mænd."
Herr Magnus han rider med kæmper ved sin side:
"Nu vil vi bede hjorten og se hvor den mon lide."
Og da de kom til Harrestad, hvor skovens fugle bo,
da møder dem Knud Hertug, så listelig de lo.
"Nu skrifte du, frænde, hvad ej du skrifted før,
hvo guldkronen fanger, når dannerkongen dør.
Og hør, min frænde, du synes mig så bleg,
nu vil vi skifte riget ved sværdenes leg."
De jernklædte kæmper opløfted deres spær,
så vog de den herre ved fuldmånens skær.
Da sprang der frem en kilde, den sank igen i hav,
det var de danskes tårer, der flød ved heltens grav.
O Danmark, på rænker du aldrig dig forstod,
det har du tit betalt med dit reneste blod!