TESTO DEL LIED

"Birken"
di Carsten Hauch (1790-1872)

"Hvi staaer du saa eensom, o Birketræ!
Paa Heden i Vinter og Vind?"
O Jomfru! hvi vælger du Himlen til Læ?
Hvi er du saa hvid om Kind?
"Jeg aldrig hviler bag Skov og Hegn,
der for er jeg hvid om Kind!"
Mig aldrig forfrisker den faldende Regn,
paa Heden i Vinter og Vind.
"Min Sjæl er bedrøvet,
mit Haab bortveeg, der for er jeg hvid om Kind!"
See Maanen er dunkel og Solen er bleg
paa Heden i Vinter og Vind.
"Ak! Jorden har drukken min Beilers Blod,
der for er jeg hvid om Kind!"
Tartaren har myrdet ham ved min Rod
paa Heden i Vinter og Vind.