TESTO DEL LIED

"Den Syngende Menighed"
di Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

Guds Menighed, syng for vor Skaber i Løn,
Engle synge med, Engle synge med.
Han gav os til Frelser sin eenbaarne Søn!
Saa liflig lege vi for vor Herre!
Slaa Harpen, du fromme Salmist paa Jord.
Strengen er af Guld, Strengen er af Guld,
for Jesus vor Konge, Guds levende Ord!
Saa liflig lege vi for vor Herre!
Da høre de glødende Tungers Røst,
Aanden den er os nær,
som bringer os altid den evige Trøst.
Saa liflig lege vi for vor Herre!