TESTO DEL LIED

"Blåbæret"
di D. Grønvold

På Tunet gik Smågutten med Hugen tung af Nag,
Småsøskende foruten og sang den halve Dag.
Men Blåbær stod langs Veien i Tusener de små
helt op til svarte Heien med Leten lyseblå,
med Leten lyseblå.
Og Blåbæret det runde, til Gutten talte så:
"Vil, Gut, du til at blunde,
før Kvelden kommer grå?
Pluk heller mig, du vesle, bag lysegrønne Blad,
det stikker ei som Nesle, og jeg, jeg gjør dig glad,
og jeg, jeg gjør dig glad.
I Godlag skal jeg blive til vin og Syltetøi.
Det Rødvin ny skal give med kvidlaust Mor og Skøj.
Og når du træt må kjæmpe
din Livsnes sidste Strid,
din Kvide skal jeg dæmpe med Svaledrykk så blid,
med Svaledrykk så blid."