TESTO DEL LIED

"En strandvisa"
di Gustaf Fröding (1860-1911)

Är det ljuvt att sköljas
under sorl och sus
af en klangfull böljas
gång till dödens hus?
Är det skönt att drukna
i en havsvågs famn,
är för alla sjunkna
djupt i djup en hamn,
där för brott och ånger,
vilka stormat vildt,
ljuda sorgens sånger
sonande och mildt?
Men vem vågar språnget,
fast ens liv är ött,
fast ens hopp är gånget,
från en värld, som dött,
dött, där ögat skådar,
dött, där örat hör,
och fast allt bebådar
att du ändä dör?