TESTO DEL LIED

"Martsviolerne"
di Hans Christian Andersen (1805-1875)

Sig Himlen hvælver saa reen og klar,
Iisblomster fryse paa Rudens Glar.
I Solens Flamme saa smukt de staae,
en Yngling kommer og seer derpaa.
Men som han paa de Blomster seer;
to Pigeøine derude leer;
saa skønne Blomster han aldrig saae,
to Martsvioler saa smukke blaae.
Iisblomsten smelter ved Kindens Brand,
vor Herre hjælpe den unge Mand!