Home Page » compositori » V » c221032.htm

TESTI DEI LIEDER

Sergey Nikiforovich Vasilenko

(Mosca 30/3/1872, Mosca 11/3/1956)

LIBRETTI A STAMPA

Buran

(Tashkent, 12/6/1939)

Khristofor Kolumb

(1933)

Sïn solntsa

(Mosca, 23/5/1929)

Skazaniye o grade velikom Kitezhe i tikhom ozere Svetoyare

(Moskva ; , 1/3/1902)

Suvorov

(Mosca, 23/2/1942)

Velikiy kanal

(1939)


TESTI DEI LIEDER