Home Page » compositori » V » c221019.htm


Arnost Vancura

Ernest Arnost Vancura
(Vamberk, Cechy 1750, San Pietroburgo 1801)

LIBRETTI A STAMPA

Khrabriy i smeliy vityaz' Akhrideich

(San Pietroburgo, 27/9/1787)