Home Page » compositori » T » c220933.htm


Viktor Trambitsky

Nikolayevich Viktor Trambitsky
(Brest-Litovsk 12/2/1895, Leningrad 13/8/1970)

LIBRETTI A STAMPA

Dni i nochi

(1950)

Gnev pustini

(?)

Groza

(1941)

Groza (rev)

(1957)

Kruzhevnitsa Nastya

(Leningrad, 1963)

Orlyona

(1934)

Ovod

(Sverdlovsk, 1929)

Za zhizni

(Orlyona)
(1937)