Home Page » compositori » S » c220664.htm


George Sklavos

(Braila 20/8/1888, Athinai 19/3/1976)

LIBRETTI A STAMPA

Amphitryon

(1960)

Kassiani

(Athinai, 30/10/1959)

Krino st' akrayoli

(1941)

Lestenisa

(Athinai, 14/3/1947)

Niovi

(1919)

St' Ai Yorghi to panyghiri

(1962)