Home Page » compositori » P » c219913.htm


Vasiliy Pashkevich

Alexeyevich Vasiliy Pashkevich
(1742, San Pietroburgo 20/3/1797)

LIBRETTI A STAMPA

Fedul s det'mi

(San Pietroburgo, 27/1/1791)

Fevey

(San Pietroburgo, 19/4/1786)

Kak pozhivyosh', tak i proslïvyosh (rev)

(San Pietroburgo, 1792)

Nachal'noye upravleniye

(San Pietroburgo, 2/11/1790)

Neschast'ye ot karetï

(San Pietroburgo, 7/11/1779)

Pasha tunisskiy

(San Pietroburgo, 1782)

Skupoy

(Mosca, 1782)