Home Page » compositori » O » c219841.htm


Slavko Osterc

(Verzej 17/6/1895, Ljubljana 23/5/1941)

LIBRETTI A STAMPA

Dandin v vicah

(1930)

Iz komicne opere

(1928)

Krog s kredo

(1929)

Krst pri Savici

(1921)

Medea

(1930)

Salome

(1930)