Home Page » compositori » M » c219558.htm


Yuly (Sergeyevich) Meytus

(n. 28/1/1903)

LIBRETTI A STAMPAPAGINE : 1 | 2 |

Abadan

(1943)

Abadan (rev)

(1947)

Anna Karenina

(1970)

Bratyz Ulyanovï

(Ufa, 25/11/1967)

Bratyz Ulyanovï (rev)

(1970)

Doch' vetra

(Odessa, 24/10/1965)

Gaydamaki

(Ashkhabad, 15/10/1943)

Ivan Groznïy

(1982)

Leili i Medzhnun

(Ashkhabad, 2/11/1946)

Makhtumkuli

(Ashkhabad, 29/12/1962)

Marta Volkonskaya

(1989)

Molodaya gvardiya

(Kiev, 7/11/1947)PAGINE : 1 | 2 |