Home Page » compositori » K » c219015.htm


Vladimir Nikolayevich Kryukov

(Mosca 22/7/1902, Staraya Ruza, Mosca 14/6/1960)

LIBRETTI A STAMPA

Dmitry Donskoy

(1947)

Korol' na ploshchadi

(1925)

Razlom

(1948)