Home Page » compositori » K » c218972.htm

TESTI DEI LIEDER

Marian (Viktorovich) Koval

(Pristan' Vozneseniya, Olonets 17/8/1907, Mosca 15/2/1971)

LIBRETTI A STAMPA

Emel'yan Pugachov

(Mosca, 25/11/1939)

Emel'yan Pugachov (rev)

(1959)

Graf Nulin

(1949)

Sevastopol'tsï

(Perm, 28/11/1946)

Volk i semero kozilyat

(1939)

Zemlya vstayet

(1932)


TESTI DEI LIEDER