Home Page » compositori » D » c217803.htm


Stepan Ivanovich Davïdov

(1777, San Pietroburgo 22/5/1825)

LIBRETTI A STAMPA

Filatka s Fyodoroy u kacheley pod Novinskim

(Mosca, 25/12/1815)

Gulyan'ye na Vorob'yevïkh

(1816)

I maya, ili Gulyan'ye v Sokol'nikakh

(Mosca, 13/9/1816)

Lesta, dneprovskaya rusalka

(San Pietroburgo, 6/11/1805)

Prazdnik na Presnenskikh prudakh

(1824)

Prazdnik zhatvï

(1824)

Rusalka

(San Pietroburgo, 1807)

Rusalka

(Das Donauweibchen (Kauer)
(San Pietroburgo, 7/11/1803)

Semik, ili Gulyan'ye v Mar'inoy roshche

(1815)