Home Page » compositori » B » c217174.htm


Josef Berg

(Brno 8/3/1927, Brno 26/2/1971)

LIBRETTI A STAMPA

Dejiny hudebniho experimenta c Cechách a na Moravé

(1968)

Eufride pred branami Tymén

(Brno, 27/11/1967)

Evropská turistika

(Brno, 27/11/1967)

Hudebni happening

(1970)

Johannes Doktor Faust

(1966)

Odysseuv návrat

(Brno, 27/11/1967)

Pfednáska Prof. Salanradhaka o orientálni hudbe

(1970)

Snidane na hrade Stankenvalde

(Praga, 6/3/1969)