TESTO DEL LIED

"Serenad"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Ren släckt är lampan i min flickas kammar,
Ett blekrött månsken blott på rutan flammar
Och genom slöjan, fäst för den, såg jag
Den skönes bild ej mer.

Snart skall hon bäddens trygga fristad hinna;
Sen, blyga Cynthia, bliv min spejarinna,
Och yppa vänligt vad du skåda fått
För mig och natten blott.

Om med en blick, där himlen strålar åter,
Hon sammanknyter händerna och gråter
Och talar ord, som blott en ängel hör,
Sin aftonbön hon gör.

Men om den höljda barmen rörs och bävar,
Ett leende på rosenläppen svävar,
Och kindens låga sakta tänder sig,
Då drömmer hon om mig.