TESTO DEL LIED

"En Visa"
di Bäckman

Du hjerta som driver för vinden
Likt hafvets orolig våg,
Gud stille din dolda oro
Han vände till himlen din håg.

Hans stjerna dig lyse tillbaka
Till hemmets grönskande strand,
Gud låte din längtans vinge
Få hvila i hemmets land.