TESTO DEL LIED

"Sommarnatten"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

På den lugna skogssjöns vatten
Satt jag hela sommarnatten,
Och för böljans tropp, ur båten,
Slängde tanklös ut försåten.
Men en talltrast sjöng på stranden,
Att han kunnat mista anden;
Tills jag halvt förtörnad sade,
Bättre om din näbb du lade
Under vingen, och till dagen
Sparde tonerna och slagen.
Men den djärve hördes svara:
Gosse, låt ditt metspö vara.
Såg du opp kring land och vatten,
Kanske sjöng du själv om natten.
Och jag lyfte opp mitt öga,
Ljus var jorden, ljust det höga,
Och från himlen, stranden, vågen
Kom min flicka mig i hågen.
Och, som fågeln spått i lunden,
Sjöng jag denna sång på stunden.