TESTO DEL LIED

"Fågelfängaren"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Jag vandrar fram på skogens ban,
Och blickar opp i tall och gran,
Och ofta nog jag fåglar ser,
Men ingen flyger ner.

Och var och en tycks fly den stråt,
Där jag har utsatt mitt försåt,
Och lika tomhänt, som jag kom,
Jag måste vända om.

Jag borde se med sorg och ångst
På min bedragna fågelfångst,
Men huru felt det än må slå,
Är jag förnöjd ändå.

Jag har en snara kvar till slut,
Som aldrig lämnats tom förut,
Dit fågeln lika gärna går,
Som jag densamma får.

Och när jag kommer hem igen,
Jag gillrar än i afton den,
Och flicka lyder fågelns namn,
Och snaran är min famn.