TESTO DEL LIED

"Morgonen"
di Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Solen några purpurdroppar
Ren på österns skyar stänkt.
Och på buskar, blad och knoppar
Daggens pärleskur sig sänkt.

Skogens alla fåglar svinga
Jublande från topp till topp,
Tusen glädjeljud förklinga,
Tusen stämmas åter opp.

Fjärden krusas, böljan randas.
Lunden rörs av fläkt pa fläkt,
Liv och blomsterdofter blandas
I varenda andedräkt.

Ängel från det fjärran höga,
Varje väsens blida vän,
Gryning! har ett mulnat öga
Mött din ljusa anblick än?

Skingrad är bekymrens dimma,
Tankens dystra moln förgått;
Dagen i sin barndoms-timma
Älskar barndoms-känslor blott.

Ingen lider, ingen saknar:
Allt är glädje, frid och hopp.
Med naturens morgon vaknar
Varje hjärtas morgon opp.