TESTO DEL LIED

"Hållilå, uti storm och regn"
di Carl August Hagberg (1810-1864)

Och när jag var en liten smådräng,
Hållilå, uti storm och regn,
Då var mig en bädd icke mer än en säng,
Förty regnet det regnar var eviga dag.
Men när jag som karl börja' leva helt stort,
Hållilå, uti storm och regn,
Då stängde envar för tjuven sin port,
Förty regnet det regnar var eviga dag.
Och ack då jag fick mig etta äkta viv,
Hållilå, uti storm och regn,
Då lade jag af mitt rumlande liv,
Förty regnet det regnar var eviga dag.
Men när som jag tog mig en lur så söt,
Hållilå, uti storm och regn,
Då hade jag druckit mig full som ett nöt,
Förty regnet det regnar var eviga dag.
En god stund redan vår värld hållit ut,
Hållilå, uti storm och regn,
Men det är detsamma; vårt spel är slut.
Gå det bra, ska vi spela var eviga dag.