TESTO DEL LIED

"Marssnön"
di Josef Julius Wecksell (1838-1907)

Den svala snön därute faller och täcker marken mer och mer, de lägga sig de vita stjärnor
i varv på varv längs jorden ner.
Håll slutet än, o vår! ditt öga, sov gott i blid och vänlig snö - dess mäktigare skall du blomma, dess rikare skall sen du dö.