TESTO DEL LIED

"Wisła"
di Volkslieder (Folksongs)

Płynie Wisła płynie,
Po polskiej krainie,
A dopóki płynie,
Polska nie zaginie.
Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała:
I w dowód miłości
W stęgą opasała.
Bo ten polski naród
Ten ma urok w sobie,
Kto go raz pokochał,
Nie zapomni w grobie.