TESTO DEL LIED

"Polska Młodzież"
di Volkslieder (Folksongs)

Polska młodzież niech nam żyje,
Nikt jej nie przesadzi,
Bo jej ręka dobrze bije,
Głowa dobrze radzi,
Pognębieni, zapomnieni,
Od całego świata,
Własnych baliśmy się cieni,
Brat unikał brata.
Niech do boju każdy biegnie,
Piękne tam skonanie,
Za jednego, który legnie,
Sto mścicieli wstanie.
Zawsze Polak miał nadzieję
W mocy Niebios Pana,
On w nas jedność, zgodę wleje,
A przy nas wygrana.