TESTO DEL LIED

"Bugeilio'r Gwenith Gwyn"
di Volkslieder (Folksongs)

My sy'n fachgen ifanc ffôl Yn caru'n ôl fy ffansi, Myfi'n bugeilio'r gwenith gwyn, Ac arall yn ei fedi.
Pam na ddeui ar fy ôl
Rhyw ddydd ar ôl ei gilydd? Gwaith 'rwy'n dy weld, y feinir fach, Yn lanach, lanach beunydd.
Tra bo dwr y môr yn hallt, A thra bo'ngwallt yn tyfu; A thra bo calon yn fy mron, Mi fyddai'n ffyddlon iti.
Dywed imi'r gwir heb gêl, A rho dan sêl d'atebion: P'run ai myfi, ai arall, Gwen, Sydd orau gen dy galon?