TESTO DEL LIED

"Ballad"
di Volkslieder (Folksongs)

I.
Ack hör du fröken Gyllenborg, vad jag nu säger dig,
"Uti lunden:
Vill du nu följa ur landet med mig?"
För dem jag haver tingat i min ungdom.
II.
"Huru skall jag följa ur landet med dig?
Uti lunden.
Jag haver så många, som vakta på mig."
För dem jag haver tingat i min ungdom.
XXVI.
Om morgonen bitti när dagen var ljus
Uti lunden.
Då var det tre lik uti Ellibrands hus.
För dem jag haver tingat i min ungdom.
XXVII.
Den ena var Ellibrand, den andra var hans mö,
Uti lunden,
Den tredje var hans moder, av sorg var hon död,
För dem jag haver tingat i min ungdom.